DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
Vnitřní předpisy
Vnitřní řád DDŠ Jiříkov
Organizační řád DDŠ Jiříkov
Školní řád ZŠ při DDŠ Jiříkov


Vzdělávací a výchovné programy
ŠVP výchovné činnosti DDŠ
ŠVP - Základní škola
ŠVP - Vzdělávání žáků s LMP
ŠVP - Vzdělávání v oboru specíální ZŠ


Boj proti korupci
Etický kodex DDŠ Jiříkov
IPP DDŠ Jiříkov
Katalog korupčních rizik DDŠ Jiříkov


GDPR


Výroční zpráva 2022/23