ŠABLONY PRO ZŠ


Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: Lepší škola

Název projektu EN: The better school

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014740

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ Jiříkov

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníciFyzická realizace projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00Aktivity

Číslo aktivity: 2.II/6

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP

Číslo aktivity: 2.II/13

Název aktivity: Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize