ŠABLONY PRO ZŠ


Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: Zkvalitnění výuky na ZŠ Jiříkov

Název projektu EN: Improvement of teaching at ZŠ při DDŠ Jiříkov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006158

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ Jiříkov

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníciFyzická realizace projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00Aktivity

Číslo aktivity: II/2.2b

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.4c

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky