Pověřenec GDPR
Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1
tel: +420 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz
www.msmt.cz