EU PENÍZE ŠKOLÁM


Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám od 1. 9. 2011, realizace projektu byla ukončena 28. 2. 2014.

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu Zkvalitnění výuky žáků ZŠP při DDŠ Jiříkov

Číslo projektu CZ. 1.07/1.4.00/21.2821

Klíčové aktivity II/4 – Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
VII/1 – Prevence rizikového chování


V první fázi jsme se zaměřili na obnovu vybavení počítačové učebny, dále na vybavení kmenových učeben novými moderními vyučovacími pomůckami. Tím jsme dosáhli maximálního využití digitálních učebních materiálů (DUMů) a interaktivních učebnic.

Škola zpracovala v rámci klíčových aktivit III/2 a IV/2 digitální učební materiály (DUMy). Seznam vypracovaných DUMů je zde: Seznam DUMů

DUMy, které byly vytvořeny na naší škole jsou v souladu s ŠVP LMP a do projektu byla zapojena většina pedagogických pracovníků. Všichni pedagogové byli v rámci klíčové aktivity III/3 proškolení pro oblast digitálních technologií.

Tyto DUMY jsou přínosem pro zkvalitnění a zpestření klasické výuky na naší škole.

Na této e-mailové adrese ( vujir@interdata.cz ) poskytneme na vyžádání všem pedagogickým pracovníkům digitální učební materiály.

V rámci klíčové aktivity II/4 prošli tři vyučující ročním jazykovým kurzem angličtiny.

Byl vypracován a realizován projekt „Klima třídy“ v rámci klíčové aktivity VII/1