O DDŠ

Dětský domov se školou Jiříkov byl zřízen 1. ledna roku 2002. Předtím bylo zařízení výchovným ústavem pro děti a mládež, ještě dříve zvláštní školou internátní. Původně byl v těchto prostorách dětský domov, jehož vznik je datován rokem 1945.

Zřizovatelem DDŠ je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. DDŠ je přímo řízenou organizací MŠMT. Jeho součástí je základní škola, stravovací zařízení a středisko výchovné péče.

Budovy ústavu se nacházejí ve středu Jiříkova, který je menším pohraničním městem, sousedícím s Německem, ležícím v Ústeckém kraji, v těsné blízkosti Lužických hor, ve Šluknovském výběžku. Posláním DDŠ Jiříkov je zajišťovat výkon soudně nařízené ústavní výchovy. Vzdělává, vychovává a převychovává děti mentálně a sociálně znevýhodněné s poruchami chování.

DDŠ Jiříkov je zařízením koedukovaným. Kapacita je 42 dětí. Věkové rozmezí současně umístěných je 10-17 let. V ústavu se nachází čtyři skupiny chlapecké, z toho dvě skupiny s výchovně léčebným režimem a dvě skupiny dívčí, z toho jedna s výchovně léčebným režimem. Většina dětí plní povinnou školní docházku na ZŠ patřící DDŠ. Některé děti se po ukončení povinné školní docházky mohou připravovat na budoucí povolání v civilních středních školách, kam samostatně dojíždějí.

V areálu mají děti k dispozici víceúčelové sportovní hřiště a tenisové kurty. V budově ústavu je počítačová učebna, posilovna, taneční a společenský sál, malá tělocvična, keramická a výtvarná dílna, hudební místnost. K dispozici je také dětská knihovna. V DDŠ mají děti možnost navštěvovat několik zájmových útvarů. Jedná se o kroužek hudební, taneční, výtvarný, keramiky, počítačový, sportovní, vaření, ručních prací, kopané, posilování, náboženství a cyklistický.