PRACOVNÍCI DDŠ
Vedení DDŠ:
Ředitel DDŠ Mgr. Dušan Šimonka
Zástupce ředitele pro výchovu Mgr. Karel Brouček
Zástupce ředitele pro školu Mgr. Dana Morkusová
Vedoucí ekonom Miroslava Hauzrová
Vedoucí SVP Mgr. Jana Bajanová
Vedoucí provozu Milan Vajda
Vedoucí stravování Petra Karmanová

Odborní pracovníci:
Speciální pedagog – etoped Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.
Psycholog Mgr. Monika Voženílková
Speciální pedagog – etoped SVP Mgr. Jana Bajanová
Speciální pedagog – etoped SVP Mgr. Lenka Hendrychová
Psycholog SVP PhDr. Miroslav Schovanec

Sociální úsek:
Sociální pracovnice, zdravotnice Mgr. Alena Hockeová
Sociální pracovnice Bc. Kateřina Blatná
Sociální pracovnice SVP Bc. Pavla Mecelová DiS.