Edukační, reedukační a resocializační program

Program je koncipován pro práci v malé skupině, účastníci tak mají dostatek prostoru pro vzájemnou interakci a naslouchání.


Skupinová práce - program 2019-20Zpět